PHÁT TRIỂN CHUỖI SẢN PHẨM CHĂN NUÔI: BẮT ĐẦU TỪ THAY ĐỔI THÓI QUEN TIÊU DÙNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,596

Ngày đăng: 22/07/2017

PHÁT TRIỂN CHUỖI SẢN PHẨM CHĂN NUÔI: BẮT ĐẦU TỪ THAY ĐỔI THÓI QUEN TIÊU DÙNG

Thịt lợn rớt giá, người chăn nuôi khốn đốn là câu chuyện tốn không ít giấy mực trong thời gian qua. Cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải cứu, nghị trường Quốc hội phiên chất vấn bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường nóng lên ngay từ những câu hỏi đầu tiên và trong suốt cả phiên chất vấn, tuy nhiên bài toán cho ngành chăn nuôi vẫn chưa thực sự được giải quyết và có lẽ sẽ không giải quyết được nếu ngành chăn nuôi không đi theo cách làm mới, người chăn nuôi không tư duy theo cách làm mới và người tiêu dùng không thay đổi thói quen tiêu dùng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?