Luật lưu trữ, phát huy giá trị di sản tài liệu lưu trữ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 2234 Ngày: 07/09/2017

Luật lưu trữ, phát huy giá trị di sản tài liệu lưu trữ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?