GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- TỪ TUYỂN SINH SANG TUYỂN DỤNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,859

Ngày đăng: 18/01/2018

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- TỪ TUYỂN SINH SANG TUYỂN DỤNG

Là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cũng là năm đầu tiên quản lý GDNN được thống nhất về một đầu mối là Bộ LĐ-TB&XH. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác tuyển sinh học nghề năm 2017 vẫn đạt được kết quả khả quan, đồng thời tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường có việc làm ngay, đúng với ngành nghề đã học thường đạt tới 70- 80%. Đây là những tín hiệu cho thấy, chất lượng GDNN đang từng bước gắn với yêu cầu của thị trường lao động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?