TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG.

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,026

Ngày đăng: 23/01/2018

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG.

Chương trình tín dụng chính sách và Ngân hàng chính sách xã hội được thành lập theo Quyết định số 131 ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Nghị định số 78 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?