LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM – CUỘC SÁT HẠCH CÁN BỘ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,970

Ngày đăng: 01/10/2018

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM – CUỘC SÁT HẠCH CÁN BỘ

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 tới đây, Quốc hội khoá XIV sẽ lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Khoá này, việc lấy phiếu tín nhiệm được chuyển từ định kỳ hằng năm, sang lấy phiếu một lần vào giữa nhiệm kỳ. Đây là lần thứ ba Quốc hội, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm.Theo đó, lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do các cơ quan này bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?