LUẬT CHĂN NUÔI VÀ SỰ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 19,948

Ngày đăng: 20/10/2018

LUẬT CHĂN NUÔI VÀ SỰ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Chăn nuôi là trụ cột của ngành nông nghiệp, ở không ít nước trên thế giới, người ta đầu tư nhiều cho phát triển chăn nuôi như khai thác một tiềm năng quan trọng để phát triển kinh tế đất nước. Ở Việt Nam, chăn nuôi trong nước chi phối và ảnh hưởng lớn tới đời sống và sức khỏe của người dân. Luật chăn nuôi ra đời hy vọng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy năng lực sản xuất chăn nuôi, đưa các hoạt động chăn nuôi vào quy củ, hạn chế những rủi ro và tự phát trong sản xuất chăn nuôi, ngăn chặn tình trạng mất an toàn thực phẩm, giảm thiểu những nỗi lo trong xã hội và đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?