HẢI QUAN THỪA THIÊN - HUẾ TRIỂN KHAI LUẬT HẢI QUAN VÀO CUỘC SỐNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,495

Ngày đăng: 02/11/2018

HẢI QUAN THỪA THIÊN - HUẾ TRIỂN KHAI LUẬT HẢI QUAN VÀO CUỘC SỐNG

Những năm gần đây, ngành hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện cho khâu thông quan hàng hóa XNK, góp phần thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cải cách thủ tục hành chính, áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thông quan tự động hóa… là những kết quả đáng ghi nhận của ngành hải quan, trong đó có hải quan Thừa Thiên - Huế, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào nền kinh tế đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?