LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU BIA - QUYẾT LIỆT HAY HÀI HÒA LỢI ÍCH ?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,629

Ngày đăng: 11/11/2018

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU BIA - QUYẾT LIỆT HAY HÀI HÒA LỢI ÍCH ?

Tình hình tiêu thụ rượu , bia ở Việt Nam đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng nhanh , trong khi đó rượu bia là nguyên nhân và nguy cơ gây ra tử vong và nhiều loại bệnh tật , ảnh hưởng đến giống nòi , sức khỏe và tuổi thọ của nhân dân , vật chất và tinh thần của xã hội . Nghị quyết số 20 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII , về tăng cường công tác bảo vệ , chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã nhấn mạnh việc " Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu , bia , thuốc lá " , " Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn , có ga , thuốc lá để hạn chế tiêu dùng "

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?