NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 23,031

Ngày đăng: 25/12/2018

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN

Chương trình có đề cập đến những vấn đề liên quan đến ý thức chấp hành vệ sinh an toàn lao động điện

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?