NGÀNH HẢI QUAN VÀ GAM MÀU SÁNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 18,018

Ngày đăng: 24/12/2018

NGÀNH HẢI QUAN VÀ GAM MÀU SÁNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2465 ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính là 283.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán, bằng 97,00 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7,27% so với cùng kỳ 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?