YÊU CẦU ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT KHI GIA NHẬP CPTPP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 28,470

Ngày đăng: 26/12/2018

YÊU CẦU ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT KHI GIA NHẬP CPTPP

Hiệp định CPTPP với mức độ và phạm vi cam kết sâu rộng sẽ tác động mạnh mẽ đến môi trường và điều kiện kinh doanh toàn cầu nói chung và các quốc gia trong khối nói riêng. Điều này vừa tạo ra những cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?