PHÁT TRIỂN ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG THỂ LÀM THEO KIỂU DÒ ĐƯỜNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 18,503

Ngày đăng: 22/04/2018

PHÁT TRIỂN ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG THỂ LÀM THEO KIỂU DÒ ĐƯỜNG

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt lần đầu tiên ra đời và đã qua 14 lần lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, đại biểu Quốc hội và thảo luận lần 1 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, nhưng đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trong phát triển mô hình kinh tế và hành chính tại các đơn vị này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?