LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC TẾ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,586

11/04/2018

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC TẾ

Đầu tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi công bố quyết định thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường khóa 3 nhiệm kỳ 2018 -2023 với 25 thành viên. Theo GS.TS Nguyễn Quang Kim. Chủ tịch Hội đồng trường việc thành lập Hội đồng trường là xu hướng tất yếu và được coi là một trong những yếu tố quyết định trong việc nâng cao quyền tự chủ, tăng cường giám sát và giải trình với xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?