BẢO TỒN DI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NHÌN LẠI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 23,760

Ngày đăng: 17/05/2018

BẢO TỒN DI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NHÌN LẠI

Di sản, di tích lịch sử văn hóa là vẻ đẹp của tự nhiên hay từ đôi bàn tay của con người mang thông điệp, sức sáng tạo, ý thức xã hội, đời sống tinh thần, tâm linh của thế hệ trước lưu truyền cho thế hệ sau. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích một cách đúng mực và hiệu quả không chỉ gìn giữ những vẻ đẹp và tinh hoa của dân tộc, mà còn đem lại những ý nghĩa thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cuộc sống luôn biến động không ngừng, có những lúc, ngay cả những người làm chính sách, những nhà quản lý di sản cũng không thể hình dung những diễn biến xảy ra. Nhìn lại vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích trong thời gian vừa qua cũng là cách để chúng làm công việc đó một cách chủ động và tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?