MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ SƯ PHẠM

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 25,441

Ngày đăng: 15/05/2018

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ SƯ PHẠM

27.75 điểm cho 3 môn không nhân hệ số mới đủ điểm vào trường. Đó không phải là câu chuyện của các trường khối công an, quân đội hay Y dược, kinh tế mà là sư phạm. Điều gì đã khiến ngành này có thể đưa ra mức điểm chuẩn cao như vậy, chương trình đào tạo ra sao; những sinh viên lựa chọn ngành học này đang hướng đến điều gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?