PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - CẦN ĐÒN BẨY CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 25,906

Ngày đăng: 22/05/2018

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - CẦN ĐÒN BẨY CHÍNH SÁCH

Nền khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức lớn và vẫn còn khoảng cách xa so với thế giới và khu vực, cần cú hích mạnh mẽ hơn nữa về chính sách để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?