SÁCH GIÁO KHOA MỚI VÀ NHỮNG MONG MỎI TỪ NHIỀU PHÍA

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 24,894

Ngày đăng: 21/05/2018

SÁCH GIÁO KHOA MỚI VÀ NHỮNG MONG MỎI TỪ NHIỀU PHÍA

Thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới là nhu cầu tất yếu trước những bước tiến của trí tuệ nhân loại, sự đổi thay của đời sống văn hóa xã hội và của tư duy. Mặc dù Quốc hội cho phép lùi tới năm 2020 nhưng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đổi mới sách giáo khoa sẽ bắt đầu vào năm 2019 với lớp 1 và tiếp tục cuốn chiếu với các lớp học tiếp theo.Tuy nhiên điều mà mọi người quan tâm nhất là tiến độ và chất lượng của sách giáo khoa mới. Làm thế nào để có một cuộc cạnh tranh lành mạnh tránh thế độc quyền trong xuất bản, in ấn và phát hành sách giáo khoa mới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?