DỰ THẢO LUẬT TRỒNG TRỌT: CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐỀ RA

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 27,147

Ngày đăng: 04/06/2018

DỰ THẢO LUẬT TRỒNG TRỌT: CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐỀ RA

Mặc dù đã được coi là một “cường quốc” về xuất khẩu nông sản, song thực tế cho thấy hiện có đến 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến còn hạn chế, chất lượng và giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác. Nhiều sản phẩm được bán ra thị trường thế giới không có thương hiệu, nhãn mác, hoặc phải sử dụng thương hiệu nước ngoài. Đây là một bất lợi lớn, ảnh hưởng đến tiến trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?