THỰC HÀNH TIẾC KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ CẦN TRỞ THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 26,101

Ngày đăng: 18/06/2018

THỰC HÀNH TIẾC KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ CẦN TRỞ THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể, tuy nhiên việc thực hành tiết kiệm,chống lãng phí thời gian qua ở nhiều nơi vẫn chưa nghiêm túc, không ít Bộ ngành và các cơ quan chưa có chương trình hành động cụ thể. Để Thực hành tiếc kiệm chống lãng phí trở thành chương trình hành động thường xuyên là một trong vấn đề cần được Trung ương, Chính phủ quan tâm để hạn chế được những lãng phí, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?