TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG - GIÁO DỤC MẦM NON: KHỞI SẮC NHƯNG VẪN CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 24,501

Ngày đăng: 29/06/2018

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG - GIÁO DỤC MẦM NON: KHỞI SẮC NHƯNG VẪN CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chương trình đề cập đến sự thay đổi và phát triển của giáo dục mầm non sau khi Luật Giáo dục 2005 có hiệu lực, bên cạnh đó chương trình cũng đề cập đến những tồn tại của giáo dục mầm non hiện nay và đưa ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại đó

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?