RÈN LUYỆN KỸ NĂNG- TĂNG CƠ HỘI CÓ VIỆC LÀM

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 23,700

Ngày đăng: 09/07/2018

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG- TĂNG CƠ HỘI CÓ VIỆC LÀM

Năm 2018 được Bộ LĐ&TBXH chọn là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu là tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và trong bối cảnh tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở nước ta còn thấp, thanh niên thất nghiệp còn nhiều thì những kỳ thi tay nghề có uy tín, chất lượng cùng những tín hiệu khởi sắc của hoạt động đào tạo nghề chất lượng cao đã và đang bồi đắp, củng cố thêm niềm tin cho những người lựa chọn học nghề để lập thân, lập nghiệp; đồng thời gợi mở hướng phát triển nghề nghiệp hiệu quả, bền vững, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?