CẦN COI DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,682

Ngày đăng: 17/08/2018

CẦN COI DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 được xem như đòn bẩy cho sự phát triển của thị trường KH&CN với hàng loạt các biện pháp được đưa ra nhằm tạo cơ chế phát triển nguồn cung, thúc đẩy nguồn cầu và phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN. Đặc biệt việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đưa ra giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học giữa tổ chức nghiên cứu KH&CN với tổ chức ứng dụng đang tạo ra bức tranh khá lạc quan cho sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?