TỰ CHỦ GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 24,358

Ngày đăng: 17/08/2018

TỰ CHỦ GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Tự chủ trường đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong gần một thập kỷ qua, vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thí điểm tự chủ đối với 24 trường ĐH qua 3 năm đã tháo gỡ nhiều vướng mắc về quản lý nhà nước, quản lý của bộ chủ quản, hoạt động của các trường đã tốt lên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?