CẦN PHÁT HUY HƠN NỮA HIỆU QUẢ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 22,336

Ngày đăng: 22/09/2018

CẦN PHÁT HUY HƠN NỮA HIỆU QUẢ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thưa quý vị và các bạn! có thể thấy trong 6 năm thi hành pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và 1 năm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội thông qua đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên những năm gần đây, một số đối tượng buôn lậu đã sử dụng hàng không để vận chuyển các loại vũ khí. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh hàng không, làm gián đoạn những chuyến bay trong nước và quốc tế, mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?