CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN: MỞ RA CƠ HỘI HỌC TẬP - NỐI DÀI ƯỚC MONG DỰNG XÂY

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,496

Ngày đăng: 29/01/2019

CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN: MỞ RA CƠ HỘI HỌC TẬP - NỐI DÀI ƯỚC MONG DỰNG XÂY

Cùng là con em dân tộc thiểu số được đi học theo diện cử tuyển, nhưng sau khi tốt nghiệp, Bàn Tài Quý được sắp xếp việc làm ngay tại địa phương. Còn Hoàng Thị Hạnh phải chạy vạy đủ nghề để kiếm kế sinh nhai. Ba năm sau ngày tốt nghiệp, Hạnh lấy chồng, sinh con. Cuộc đời sang một trang mới mà những nhọc nhằn cũng chẳng vơi đi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?