ĐỂ BƯỚC CHÂN KHÔNG LỠ NHỊP TỚI TRƯỜNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,107

Ngày đăng: 29/01/2019

ĐỂ BƯỚC CHÂN KHÔNG LỠ NHỊP TỚI TRƯỜNG

Luật Giáo dục hiện hành; Luật Phổ cập giáo dục tiểu học; Luật Trẻ em đều có các quy định để đảm bảo quyền được giáo dục của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong một báo cáo của UNDP (chương trình phát triển Liên hợp quốc) và Ủy ban dân tộc năm 2017, khảo sát 16 nhóm dân tộc thiểu số tại Việt Nam hiện nay, chưa đầy 3/4 trẻ em được đi học đúng cấp. Ở 39 nhóm dân tộc thiểu số, có dưới 3/4 người trưởng thành biết đọc viết chữ phổ thông. Với những gia đình người Mông quanh năm sống trên núi cao thì cái đói, cái nghèo đã khiến cho con đường đến lớp của các em chậm lại một nhịp. Sự lỡ nhịp ấy không chỉ tính bằng ngày, bằng năm mà còn là sự lỡ nhịp của cả một bản làng trước sự chuyển mình đi lên của xã hội. Và sự lỡ nhịp ấy, không chỉ dừng lại bởi một nguyên do.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?