TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ VÀ NHỮNG MONG MỎI CÒN ĐÓ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,486

Ngày đăng: 29/01/2019

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ VÀ NHỮNG MONG MỎI CÒN ĐÓ

Những khó khăn mà nhiều trường PTDT bán trú ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của cả đất nước đang gặp phải không chỉ nằm ở việc thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng không đảm bảo, mà đằng sau đó là biết bao nỗi niềm của thầy và trò, về mong mỏi tạo dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp hôm nay, cho con đường phát triển đất nước mai sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?