THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG - MÔ HÌNH MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 56,618

Ngày đăng: 26/11/2019

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG - MÔ HÌNH MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

vViệc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội là nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền thành phố phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân Thủ đô. Vì vậy tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?