SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014, PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 19,870

Ngày đăng: 23/03/2019

SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014, PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp chính thức được Quốc hội ban hành, ngày 1-7-2015 Luật doanh nghiệp chính thức có hiệu lực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp . Tuy nhiên, sau hơn 3 năm đi vào thực tế, hiện nay, Luật doanh nghiệp đang dần bộc lộ những hạn chế, chưa thực sự phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, phần nào gây khó khăn đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy việc sửa đổi Luật doanh nghiệp cho phù hợp với xu hướng hiện hành là cần thiết, cấp bách để đáp ứng được môi trường kinh doanh thông thoáng , thuận lợi cho doanh nghiệp

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?