TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẰNG PHÁP LUẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,915

Ngày đăng: 11/03/2019

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẰNG PHÁP LUẬT

Chương trình có đề cập đến một số văn bản pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và những nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ động vật hoang dã

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?