QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC VÀ HÀNH NGHỀ CỦA KIẾN TRÚC SƯ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,227

Ngày đăng: 02/04/2019

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC VÀ HÀNH NGHỀ CỦA KIẾN TRÚC SƯ

Để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả và đưa nền kiến trúc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, xứng tầm thì Luật kiến trúc sẽ là hành lang pháp lý cho kiến trúc, đội ngũ kiến trúc sư phát triển, vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước được nâng cao đưa hoạt động kiến trúc đi vào nền nếp, chuyên nghiệp cũng như hội nhập quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?