THỰC HỌC, THỰC HÀNH: YÊU CẦU BẮT BUỘC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,649

Ngày đăng: 25/04/2019

THỰC HỌC, THỰC HÀNH: YÊU CẦU BẮT BUỘC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, vừa qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có các cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số địa phương. Thực tế cho thấy, luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 đã thể chế hóa mạnh mẽ chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GDNN, giải quyết nhiều bất cập trong thực tiễn, tạo nên một diện mạo mới của hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?