KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG ĐI TRONG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,968

Ngày đăng: 20/05/2019

KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG ĐI TRONG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tìm hướng giải quyết trong cơ hội việc làm cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chính là góp phần nâng cao vị thế của lực lượng lao động nữ 53 dân tộc thiểu số, để họ được bình đẳng tham gia vào quá trình xây dựng kinh tế bằng sức lao động của chính mình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?