KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG - VẤN ĐỀ CÒN NHIỀU BỎ NGỎ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 26,043

Ngày đăng: 10/06/2019

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG - VẤN ĐỀ CÒN NHIỀU BỎ NGỎ

Chương trình đề cập đến lĩnh vực kiểm toán năng lượng và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?