LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 34,308

Ngày đăng: 02/06/2019

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI CỦA CỬ TRI

Quá trình soạn thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia đã diễn ra trong gần hai nhiệm kỳ Quốc hội do có nhiều ý kiến khác nhau, hài hòa lợi ích hay kiên quyết lấy mục tiêu sức khỏe của người dân làm đầu là một bài toán khó, một thách thức. Chính vì thế dự thảo Luật trình Quốc hội đưa ra thảo luận vào ngày 23-5 đã có nhiều điều chỉnh, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn quán triệt đến cùng quan điểm xây dựng luật để phòng, chống tác hại của rượu bia vì sức khỏe cộng đồng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?