THÊM GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TIẾP CẬN VỚI DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 22,199

Ngày đăng: 11/06/2019

THÊM GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TIẾP CẬN VỚI DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Để kê khai thuế, một doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay buộc phải thuê hai đơn vị: một đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế và một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Chi phí tăng lên, rủi ro tiềm ẩn. Vậy cần có thêm giải pháp nào cho doanh nghiệp siêu nhỏ trong việc tiếp cận với dịch vụ kế toán một cách thuận tiện, tiết kiệm, đảm bảo tính pháp lý và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?