PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN CẤP XÃ , HUYỆN - KHÓ KHĂN TỪ TRONG CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,734

Ngày đăng: 24/07/2019

PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN CẤP XÃ , HUYỆN - KHÓ KHĂN TỪ TRONG CHÍNH SÁCH

Chương trình đề cập đến những khó khăn trong việc phát triển thư viện ở cấp cơ sở như xã, huyện

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?