BẮC NINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,437

Ngày đăng: 09/10/2020

BẮC NINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đã khẳng định được quyết tâm chính trị của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Thành công của Đại hội là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?