NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO - HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,245

Ngày đăng: 19/10/2020

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO - HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong nuôi trồng, ươm tạo, sản xuất, chế biến,... Chính vì vậy, thay đổi và chuyển mình theo xu hướng toàn cầu hóa, hiện đại hóa chính là hướng phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?