TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 17,285

Ngày đăng: 23/10/2020

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, trong đó, điểm nhấn quan trọng là cơ chế tự chủ ĐH. Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức khảo sát tại các cơ sở giáo dục đại học nhằm tìm hiểu thực tiễn việc triển khai thực hiện Luật này, trong đó tập trung vào nội dung tự chủ về tài chính và đặc biệt là về chính sách học phí của cơ sở GDĐH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?