TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TRƯỜNG NGHỀ-DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 14,780

Ngày đăng: 18/11/2020

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TRƯỜNG NGHỀ-DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đã và đang thay đổi phương thức đào tạo, tăng cường thực hành, đặc biệt là chú trọng liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?