CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 26,014

Ngày đăng: 21/12/2020

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, khoa học công nghệ cũng đang có mặt trong mọi ngóc ngách của đời sống, và cần thiết đối với nhiều hoạt động, tất cả các lĩnh vực trong xã hội loài người. Trong bối cảnh đó đòi hỏi phải có sự lựa chọn ưu tiên để giải quyết các vấn đề của xã hội. Đó cũng là yêu cầu đang đặt ra cho các chương trình đề án khoa học công nghệ hiện nay ở nước ta trong đó có Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến đến năm 2020. Lựa chọn ưu tiên để mang đến hiệu quả thực tiễn, lựa chọn ưu tiên để không chỉ giải quyết các bài toán của riêng nhiệm vụ khoa học đó mà còn được nhân rộng ra nhiều địa phương, còn đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và giải quyết các vấn đề của xã hội đang đặt ra đó là cách chọn đề tài mà Đề án luôn hướng đến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?