ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ, XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ TỰ CHỦ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 25,870

Ngày đăng: 21/03/2020

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ, XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ TỰ CHỦ

Cần lựa chọn các chính sách “bảo hộ mềm” thông qua chính sách của nhà nước về thuế, tín dụng, cơ chế đặt hàng của Nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực hay hàng rào kỹ thuật hợp lý,… giúp cho ngành cơ khí chế tạo trong nước phát triển

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?