GIẢM VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ - TĂNG NĂNG LỰC LÀM VIỆC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 35,820

Ngày đăng: 05/03/2020

GIẢM VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ - TĂNG NĂNG LỰC LÀM VIỆC

Tại kỳ họp thư 8 vừa qua, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 với nhiều điểm mới quan trọng. Nhằm nhanh chóng hiện thực hoá những yêu cầu của Luật, Bộ Nội vụ đã khẩn trương xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?