CẦN BẮT BUỘC THÀNH LẬP QUỸ KHỞI NGHIỆP CHO THANH NIÊN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 28,649

Ngày đăng: 27/05/2020

CẦN BẮT BUỘC THÀNH LẬP QUỸ KHỞI NGHIỆP CHO THANH NIÊN

Đối với vấn đề thành lập quỹ khởi nghiệp, đại biểu Châu Quỳnh Dao, đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang đề nghị là cần bắt buộc chứ không nên khuyến khích theo như dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?