CẦN ĐƯA LUẬT ĐẤT ĐAI “SỬA ĐỔI” VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 26,535

Ngày đăng: 22/05/2020

CẦN ĐƯA LUẬT ĐẤT ĐAI “SỬA ĐỔI” VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT

Thảo luận cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho rằng vấn đề đất đai là một vấn đề hết sức bức xúc, gặp nhiều vướng mắc; tuy nhiên lần này luật đất đai lại được đưa ra khỏi chương trình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?