MINH BẠCH THÔNG TIN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 27,260

Ngày đăng: 04/05/2020

MINH BẠCH THÔNG TIN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI

Theo nhiều đại biểu, chuyên gia kinh tế, dù giải cứu thịt lợn khi giá xuống quá thấp, hay kêu gọi doanh nghiệp chăn nuôi giảm giá khi giá tăng cao, đều chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, các cơ quan chức năng như Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần dưa ra được các số liệu, các dự báo cung, cầu, khai thông được thị trường xuất khẩu, thì thị trường chăn nuôi nói chung, thị trường thịt lợn nói riêng, mới có thể phát triển bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?