HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO VỆ VỮNG CHẮC BIÊN GIỚI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,272

Ngày đăng: 31/07/2020

HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO VỆ VỮNG CHẮC BIÊN GIỚI

Xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới là sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Biên phòng như tấm lá chắn vững chắc nơi biên cương, vùng biển của Tổ quốc, canh gác phên dậu, giữ từng cột mốc, đường biên. Luật Biên phòng Việt Nam chính là cơ sở pháp lý để đảm bảo tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; bảo đảm an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?