LỰA CHỌN ƯU TIÊN TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 18,621

Ngày đăng: 06/07/2020

LỰA CHỌN ƯU TIÊN TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là những quyết định mang tính lịch sử và cách để thực hiện chính sách dân tộc một cách bài bản, khoa học, tập trung nguồn lực và rõ chủ thể cũng như khắc phục được những tồn tại khi thực hiện chính sách trước đây. Tuy nhiên trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, cũng còn cần phải tập trung trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư để đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo nhanh nhưng phải bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?