THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT CẦN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 22,254

Ngày đăng: 08/07/2020

THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT CẦN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Để giải quyết bài toán thu gom và xử lý rác thải, trong Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV đã bổ sung quy định cách tính chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng phát sinh và cách thức quản lý phù hợp với đặc điểm khu vực đô thị và nông thôn. Theo tờ trình, chất thải rắn đang là vấn đề nóng cần được giải quyết. Mỗi năm, lượng chất thải rắn gia tăng khoảng 10% và có xu hướng tiếp tục gia tăng do đó cần phải có giải pháp để người dân ý thức hơn trong việc thu gom rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, đề xuất này của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?